Geschiedenis van Ons Dorpshuis

Gesticht door de Maatschappij van Weldadigheid in 1915

Het dorpshuis in Wilhelminaoord werd gesticht door de Maatschappij van Weldadigheid in 1915. Het diende voor onderwijs (avondscholen), ontwikkeling en ontspanning voor de bevolking van de koloniën Frederiksoord en Wilhelminaoord.

Hiermee was één van de eerste dorpshuizen in Nederland maar zeker van Drenthe een feit.

 

In 1980 voldeed dit dorpshuis niet meer aan de eisen van de tijd. Met veel vrijwilligerswerk, financiële steun van de provincie, gemeente en Maatschappij van Weldadigheid werd in 1982 het nieuwe dorpshuis geopend.

De voorzitter sprak de hoop uit dat het "het huis van het dorp" zou worden.

Wel deze doelstelling werd volledig gehaald. Het verenigingswerk bloeide op, jeugd- en jongerenwerk floreerde, cursussen werden gegeven en ook de ouderen vonden met hun activiteiten een plaats in het dorpshuis.

 

Het gevolg was ruimte gebrek. In 1995 werd het dorpshuis opnieuw uitgebreid tot het gebouw zoals het er nu staat.

 

ONS DORPSHUIS WILHELMINAOORD

Een moderne, goed verzorgde plek met een smaakvol interieur en inrichting. Perfect uitgerust met bars, geluidsinstallaties, keuken etc. En het belangrijkste: het personeel dat zich allemaal inzet om "Ons Dorpshuis" een gastvrije plek voor iedereen te laten zijn.

©Copyright 2015 by www.dutch-creators.com. All Rights Reserved.